Skip to main content
search

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2023 μιλάει ξεκάθαρα: η επιτάχυνση της αλλαγής και ότι ο καθένας πρέπει να κάνει το καθήκον του. Πρόκειται για μια δέσμευση για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι καλούνται να υιοθετήσουν έναν ολοένα και πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, αλλά φυσικά και για τις επιχειρήσεις. Εάν, όπως στην περίπτωσή μας, ανήκουν στη βιομηχανία διαχείρισης νερού, τότε η πρόκληση γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική. Η φροντίδα του πολυτιμότερου πόρου για τη ζωή, η προσφορά λύσεων για ολόκληρο τον κύκλο του νερού, η πρόταση καινοτόμων συστημάτων ικανών να συνδυάζουν την τεχνολογία και τον σεβασμό στο περιβάλλον αποτελούν την καθημερινή μας αποστολή και τη δέσμευσή μας προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Κάθε προϊόν μας, από τη στιγμή του σχεδιασμού του μέχρι την εγκατάστασή του, πρέπει να θεωρείται εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ένα βήμα μπροστά για την προστασία του πλανήτη.

Καθαρό και ασφαλές νερό για όλους

Μεταξύ των 19 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο στόχος 6 της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ ονομάζεται “Καθαρό νερό και αποχέτευση”. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η βιώσιμη διαχείριση του νερού και της αποχέτευσης για όλους. Μια δύσκολη πρόκληση σύμφωνα με τους αριθμούς, αλλά για αυτόν ακριβώς τον λόγο επείγουσα και άμεση. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, υπάρχουν 663 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς πόσιμο νερό στον κόσμο και το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού υποφέρει από λειψυδρία. Παρομοίως, 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται βασικής υγιεινής.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή νερού, μια βασική ανάγκη για τη ζωή, οι ηλεκτρικές αντλίες είναι απαραίτητα εργαλεία, τόσο στα δίκτυα διανομής όσο και στην άντληση νερού από υπόγειες πηγές. Με τις αντλίες μας, έχουμε δεσμευτεί από την αρχή να εξασφαλίζουμε αξιόπιστες λύσεις που αποδίδουν ακόμη και σε πολύπλοκες καταστάσεις, να είναι αρκετά ανθεκτικές ώστε να μην χρειάζονται συντήρηση και να είναι ολοένα και πιο αποδοτικές ενεργειακά.

Η πρόσβαση σε καθαρούς, ασφαλείς και πόσιμους υδάτινους πόρους δεν μπορεί να διαχωριστεί από την επεξεργασία λυμάτων. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας απαιτούν αντλιοστάσια για την ανύψωση και τη μεταφορά υγρών, τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται με ασφάλεια και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Ακόμη και σε αυτή την κατάσταση, οι αντλίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγιεινής του περιβάλλοντος και της ακεραιότητας των πηγών νερού.

Για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη

Δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη χωρίς υδάτινους πόρους. Το νερό είναι απαραίτητο στη γεωργία, την κτηνοτροφία και σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες. Η γεωργία, ειδικότερα, απαιτεί μεγάλη ποσότητα νερού (περίπου το 70% της παγκόσμιας κατανάλωσης) και η κλιματική αλλαγή έχει βαθιές επιπτώσεις σε αυτόν τον τομέα. Μπροστά στην αυξανόμενη ανάγκη για νερό, οι αντλίες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων άρδευσης. Αντλίες υψηλής απόδοσης σχεδιασμένες για διαφορετικές τεχνολογίες άρδευσης, ικανές να παρέχουν αρκετό νερό αλλά χωρίς σπατάλες, αντλίες για τη συλλογή βρόχινου νερού ή για εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.

Η βιωσιμότητα ως συνολικός ορίζοντας

Η βιομηχανία αντλιών νερού βρίσκεται επομένως στην πρώτη γραμμή της πρόκλησης για ένα βιώσιμο μέλλον στο νερό.  Η δυνατότητα βελτίωσης της πρόσβασης σε πόσιμο νερό, η ικανοποίηση της ζήτησης για καινοτόμες τεχνολογίες για την εξοικονόμηση νερού και η ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης, αποτελεί κίνητρο για την επιδίωξη στόχων βιωσιμότητας σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθούμε διαρκώς να καταστήσουμε τη βιωσιμότητα αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας και των λειτουργιών μας, καθώς και οδηγό στην έρευνα και την ανάπτυξη των προϊόντων μας. Ο οικολογικός σχεδιασμός των αντλιών και η extented product approach μας επιτρέπουν να συνδυάζουμε επιδόσεις και ενεργειακή απόδοση, να εξοικονομούμε πρώτες ύλες και να παράγουμε συστήματα άντλησης με πραγματικά πράσινη ψυχή. Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού μας καλεί να γίνουμε μέρος της αλλαγής που θέλουμε να δούμε στον κόσμο: για εμάς, αυτό σημαίνει να προσφέρουμε προσιτή καινοτομία σε μεγάλη κλίμακα και να έχουμε ένα όραμα για το μέλλον σε όλη την αλυσίδα αξίας.