Skip to main content
search
  • Η επεξεργασία των λυμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
  • Η τεχνολογική έρευνα μπορεί να υποστηρίξει τη βιομηχανία με προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης
  • Είναι σημαντικό να επιλέξετε την καταλληλότερη βυθιζόμενη αντλία ανάλογα με το προς επεξεργασία υγρό, ώστε να είστε σίγουροι ότι έχετε ένα αξιόπιστο προϊόν

Η προώθηση της επεξεργασίας λυμάτων και η ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης του καθαρισμένου νερού για μη πόσιμες χρήσεις εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η τεχνολογική καινοτομία είναι σίγουρα ένας πολύτιμος σύμμαχος. Το σύνθημα είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα: αυτή είναι που επιτρέπει την καλυτέρευση των διαδικασιών επεξεργασίας και την αξιοποίηση καλών πρακτικών, όπως η αξιοποίηση του νερού, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην ολοένα πιο εκτεταμένη απαλλαγή τους από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Ήδη πριν από μερικά χρόνια, τα Ηνωμένα Έθνη είχαν αποκαλέσει τα υγρά απόβλητα “έναν σπουδαίο πόρο που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί επαρκώς”. Η επεξεργασία λυμάτων αποτελεί επομένως έναν εξαιρετικά δύσκολο τομέα για τους κατασκευαστές αντλιών, ακριβώς λόγω της περιβαλλοντικής σημασίας που εμπεριέχει η αποτελεσματική διαχείριση αυτής της φάσης του κύκλου του νερού.

Είτε πρόκειται για αστική είτε για βιομηχανική επεξεργασία λυμάτων, η αγορά απαιτεί προϊόντα αξιόπιστα, πρακτικά τόσο στη φάση της εγκατάστασης όσο και στη φάση της συντήρησης και ικανά να εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις.    

Υπό αυτή την έννοια, οι βυθιζόμενες αντλίες GK αποτελούν ένα τέλειο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η έρευνα, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση των εφαρμογών, είναι σε θέση να εισαγάγει πραγματικά βιώσιμες καινοτομίες στην αγορά.                               

Εξετάζοντας λεπτομερώς το προϊόν, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που το χαρακτηρίζουν και τα οποία συμβάλλουν από κοινού στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τον πελάτη. Ας αναλύσουμε παρακάτω τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της σειράς.

Βυθιζόμενες αντλίες με μέγιστη αξιοπιστία

Οι βυθιζόμενες αντλίες της σειράς GK είναι σχεδιασμένες για να λειτουργούν συνεχώς.

Εκτός από την εσωτερική αντοχή τους, η οποία εξασφαλίζεται από υλικά και κινητήρες υψηλών επιδόσεων που εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίας λειτουργίας, αυτές οι ηλεκτρικές αντλίες είναι εξοπλισμένες με συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης που αυξάνουν το επίπεδο ασφαλείας τους.

Ως στάνταρ σε όλα τα μοντέλα, υπάρχει ένας αισθητήρας αγωγιμότητας στο θάλαμο λαδιού για την προστασία του κινητήρα. Στις αντλίες GK υπάρχουν δύο μηχανικοί στυπιοθλίπτες που διαχωρίζουν το ηλεκτρικό μέρος από το μηχανικό. Εάν καταστραφεί ο πρώτος μηχανικός στυπιοθλίπτης, ο αισθητήρας στέλνει αμέσως σήμα στον πίνακα ελέγχου, καθιστώντας δυνατό τον προγραμματισμό αντικατάστασης. Εντωμεταξύ, χάρη στο δεύτερο μηχανικό στυπιοθλίπτη, η αντλία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να υπάρχει φόβος ότι θα προκληθεί ζημιά στο ηλεκτρικό μέρος.

Επιπλέον, για την αποφυγή εμφράξεων και συνεπώς το μπλοκάρισμα της αντλίας, υπάρχουν διάφορα συστήματα anti clogging . Αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με την υδραυλική λειτουργία της αντλίας και εγγυώνται πάντα μέγιστη αντοχή και λειτουργία non stop.

Εξοικονόμηση ενέργειας: ένα βασικό πλεονέκτημα στον τομέα των λυμάτων

Η μεταφορά και η επεξεργασία των λυμάτων απαιτεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η χρήση αντλιών υψηλής απόδοσης. Οι βυθιζόμενες αντλίες της σειράς GK είναι εξοπλισμένες με κινητήρες υψηλής απόδοσης IE3, οι οποίοι εξασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η αποδοτικότητα των αντλιών επιτυγχάνεται επίσης μέσω του σχεδιασμού του υδραυλικού μέρους. Η τεχνογνωσία και ο προσεκτικός σχεδιασμός με τη χρήση προηγμένων προγραμμάτων Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής έχουν ως αποτέλεσμα την εξαιρετική υδραυλική απόδοση.

Μια λύση για κάθε ανάγκη

Η ευελιξία είναι άλλο ένα από τα δυνατά σημεία των βυθιζόμενων αντλιών GK. Αυτό σημαίνει, πρώτα απ’ όλα, δυνατότητα χρήσης σε διάφορες εφαρμογές χάρη στην επιλογή του καταλληλότερου τύπου υδραυλικού μέρους. Οι αντλίες GK διατίθενται με πτερωτή vortex, με πτερωτή μονού ή διπλού καναλιού και με πτερωτή με κοπτήρα. Η πτερωτή με κοπτήρα είναι καταλληλότερη για αστικές εφαρμογές, ενώ η πτερωτή vortex είναι ιδανική για βαριά υγρά και αιωρούμενα στερεά. Οι πτερωτές μονού και διπλού καναλιού αποτελούν εξαιρετική λύση όταν επιδιώκεται υψηλή απόδοση και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Ευκολία στην χρήση σημαίνει επίσης ευελιξία στην εγκατάσταση. Οι αντλίες GK, μάλιστα, είναι εξοπλισμένες με ένα μοναδικό σύστημα ψύξης με λάδι, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο επιτρέπει στις αντλίες να λειτουργούν με ασφάλεια ακόμη και χωρίς να είναι βυθισμένες σε υγρό.

Ευκολία στην συντήρηση: ένα στοιχείο που δεν πρέπει να παραβλέψουμε

Η τεχνολογία κινείται ολοένα και περισσότερο προς λύσεις plug-and-play, σχεδιασμένες για την εύκολη χρήση των προϊόντων. Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία, οι αντλίες GK είναι εξοπλισμένες με ένα σύστημα γρήγορης σύνδεσης με τον πίνακα ελέγχου που διευκολύνει τόσο την εγκατάσταση όσο και τη συντήρηση.  Καθώς το καλώδιο σύνδεσης με τον πίνακα διανομής είναι απλώς συνδεδεμένο σε ένα βύσμα, αρκεί η αποσύνδεση του βύσματος για να εκτελεστούν όλες οι εργασίες συντήρησης χωρίς να χρειάζεται η αποσύνδεση των καλωδίων από τον πίνακα ελέγχου.

Αντλίες που βλέπουν στο μέλλον

Σήμερα, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για την ανάπτυξη ηλεκτρικών αντλιών με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό αφορά κυρίως υποβρύχιες και επιφανειακές αντλίες. Η τάση, ωστόσο, είναι να επεκταθούν οι κανονισμοί και στον κόσμο των λυμάτων, όπου υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε αυτά τα ζητήματα. Οι βυθιζόμενες αντλίες GK, λόγω της αποδοτικότητάς τους, αποτελούν μια πρόταση που προσανατολίζεται στο μέλλον και μπορεί να υποστηρίξει τη βιομηχανία με πρωτοποριακές λύσεις.

Πού οι υποβρύχιες αντλίες GK μπορούν να κάνουν τη διαφορά

  • Διακίνηση και μεταφορά λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης
  • Επεξεργασία λυμάτων σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης
  • Διαχείριση υγρών αποβλήτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, π.χ. σε χαλυβουργίες και στη βιομηχανία τροφίμων
  • Νέες εφαρμογές, όπως οι δεξαμενές όμβριων υδάτων.