Skip to main content
search

Η ποιότητα κατασκευής και οι επιδόσεις είναι τα χαρακτηριστικά που αναζητούμε σε όλα τα προϊόντα μας. Είναι ο στόχος που μας οδηγεί στην ανάπτυξη νέων λύσεων για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά και έγκαιρα στις διάφορες ανάγκες της αγοράς. 

Οι πιο πρόσφατες επεκτάσεις της γκάμας των προϊόντων είναι η απόδειξη πώς η Calpeda εστιάζει σε μεγάλο βαθμό σε εφαρμογές όπου απαιτούνται αντλίες ικανές να διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή αντλιών μεγάλης παροχής ικανοποιεί τις απαιτήσεις  σε τομείς όπου υπάρχουν μεγάλες εγκαταστάσεις, είτε πρόκειται για τη γεωργία και επομένως για τα πιο σύγχρονα συστήματα άρδευσης, είτε για βιομηχανικά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης.

Επιπλέον, εμπλουτίζοντας τις σειρές προϊόντων για παροχές πολύ χαμηλές έως και πολύ υψηλές, η Calpeda αποτελεί έναν αξιόπιστο και ευέλικτο συνεργάτη ακόμη και αν πρόκειται για έργα μεγάλης κλίμακας.

Η δομική σχεδίαση FEM και οι προσομοιώσεις Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής CFD συμβάλλουν σημαντικά στο σχεδιασμό και την κατασκευή νέων αντλιών, μειώνοντας το χρόνο ανάπτυξης και τις φάσεις υλοποίησης. Όσον αφορά τη φάση της βιομηχανικής παραγωγής, είναι σημαντικό ότι μπορούμε να βασιστούμε στην τεχνογνωσία και σε εργαλειομηχανές τελευταίας τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι τύποι αντλιών απαιτούν τόσο τη μαζική ικανότητα παραγωγής εξαρτημάτων όσο και σημαντικές δεξιότητες συναρμολόγησης για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ακρίβεια σε κάθε βήμα.

Η πρώτη επέκταση της σειράς προϊόντων στην οποία θα θέλαμε να εστιάσουμε αφορά τις φυγοκεντρικές αντλίες NMS4 150/400 μονομπλόκ με απευθείας σύζευξη αντλίας-κινητήρα και τις φυγοκεντρικές αντλίες N4 150-400 και N4 200-400 με ελεύθερο άξονα. Σε γενικές γραμμές, η επέκταση αφορούσε τη βελτίωση της απόδοσης και την αύξηση της μέγιστης ισχύος, με επακόλουθο τη διεύρυνση του εύρους λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των αντλιών NMS4 150/400 και N4 150-400, επρόκειτο για repowering  που αύξησε τη μέγιστη ισχύ από 75 σε 90 kW. Τώρα αυτές οι αντλίες όχι μόνο επιτυγχάνουν παροχή 660 m3/h, αλλά και βελτίωση στην απόδοση που σημαίνει ότι η αύξηση της ισχύος δεν επηρεάζει την κατανάλωση ρεύματος και είναι σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο.

Με την N4 200-400, από την άλλη πλευρά, η σειρά εμπλουτίστηκε με ένα ανύπαρκτο μέχρι πρότινος μοντέλο αντλίας με ισχύ 132 kW και παροχή 900 m3/h. Η νέα αντλία μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε μεγάλους αγωγούς εισόδου DN 250 και εξόδου DN 200.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιδόσεις επιτεύχθηκαν δίνοντας προσοχή στην ενεργειακή απόδοση. Τέλος, παράλληλα με την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και την αύξηση του εύρους λειτουργίας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συνεχής έρευνα για την ανάπτυξη φυγοκεντρικών αντλιών αφορά επίσης έναν μηχανικό σχεδιασμό ικανό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αντοχής σε ονομαστικές πιέσεις 16 bar.

Η διεύρυνση της γκάμας στις μεγάλες παροχές αφορά και τις αντλίες κυκλοφορίας της σειράς NR.

Ως πρόδρομος ενός μεγαλύτερου έργου για την ενίσχυση της γκάμας, το οποίο προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες, είναι ήδη διαθέσιμη  η αντλία NR 80/125. Αυτό το νέο προϊόν επιτυγχάνει παροχή 120 m3/h, σχεδόν διπλάσια από την τρέχουσα σειρά, και μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα συστήματα κυκλοφορίας με αγωγούς DN 80. Η αντλία διαθέτει επίσης μια μονάδα μεταβλητής ταχύτητας που είναι εγκατεστημένη απευθείας στον κινητήρα: μια λύση “all in one”  που καθιστά την εγκατάσταση μικρή σε μέγεθος αλλά με υψηλή απόδοση. Όπως και στην περίπτωση των φυγοκεντρικών αντλιών, ο στόχος των αντλιών κυκλοφορίας είναι να διευρύνουν το φάσμα των εφαρμογών χάρη στις υψηλότερες παροχές, εξασφαλίζοντας παράλληλα μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.